Hà Nội: Lên kế hoạch xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất tại huyện Đông Anh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND huyện Đông Anh vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại điểm X4, thôn Thọ Đa, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh để đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo đó, quý I/2023 sẽ bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu 9 gói thầu tư vấn chuẩn bị cho việc lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng Dự án.

Cụ thể, Gói thầu số 3 Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình được tổ chức đấu thầu rộng rãi.

Các gói thầu còn lại đều lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, gồm: Gói thầu số 1 Quản lý dự án; Gói thầu số 2 Khảo sát địa hình bước thiết kế bản vẽ thi công; Gói thầu số 4 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công; Gói thầu số 5 Thẩm tra dự toán; Gói thầu số 6 Cắm mốc xác định ranh giới phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; Gói thầu số 7 Thẩm định giá; Gói thầu số 8 Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu số 3; Gói thầu số 9 Thẩm định ồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3.

Về thời gian thực hiện của các gói thầu, ngoài Gói thầu số 1 thực hiện trong 48 ngày, các gói thầu còn lại được thực hiện trong khoảng thời gian từ 15 - 30 ngày.

Trước đó, huyện Đông Anh đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại nhiều xã trên địa bàn. Trong đó, 13 thửa đất tại điểm X4 thôn Đoài, xã Kim Nỗ được đấu giá với mức giá khởi điểm từ 40,8 - 55,1 triệu đồng/m2, tương ứng với các thửa đất có diện tích từ 75 - 100,6 m2/thửa; 20 thửa đất tại điểm X4, thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà và điểm X1, xã Đông Hội, Mai Lâm được đấu giá với mức giá khởi điểm từ 26,5 - 64,3 triệu đồng/m2, tương ứng với các thửa đất có diện tích từ 52,71 - 129,55 m2/thửa đất…

Chuyên đề