Hà Nội: Giao khoán đất nông nghiệp bừa bãi, hàng loạt cán bộ xã bị kỷ luật

0:00 / 0:00
0:00
UBND Huyện Đan Phượng vừa ra quyết định kỷ luật 4 cán bộ địa chính xã, 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch xã Song Phượng vì buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm về quản lý đất nông nghiệp.
Nhà xưởng mọc tràn lan
trên đất nông nghiệp tại huyện Đan Phượng
Nhà xưởng mọc tràn lan trên đất nông nghiệp tại huyện Đan Phượng

Cụ thể, kỷ luật khiển trách đối với Chủ tịch xã Song Phượng Bùi Văn Đức vì không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo giải toả vi phạm đất đai của huyện; trực tiếp ký 51 hợp đồng thuê đất không qua đấu giá, trong đó 18 hợp đồng giao khoán ký với người không có hộ khẩu tại địa phương và 2 hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp, công ích để sử dụng không đúng mục đích.

Kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Huy Hoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Song Phượng vì để xảy ra vi phạm về sử dụng đất trên địa bàn mà không xử lý.

Kỷ luật khiển trách đối với ông Tạ Đặng Kiên, công chức Địa chính - Xây dựng xã Thọ Xuân (nguyên công chức Địa chính - Xây dựng xã Song Phượng) vì để xảy ra vi phạm trong quản lý sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn xã, chưa tham mưu cho Chủ tịch UBND Xã, để xảy ra việc ký 51 hợp đồng không thực hiện đấu giá, trong đó 18 hợp đồng giao khoán ký với người không có hộ khẩu tại địa phương và 2 hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp công ích sử dụng không đúng mục đích.

Kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Như Cường, công chức Địa chính - Xây dựng xã Song Phượng với lý do, khi nhận nhiệm vụ trên địa bàn xã Song Phượng, tồn tại nhiều vi phạm nhưng không tham mưu giúp chủ tịch xã thực hiện để xử lý theo quy định; để hộ bà Nguyễn Thị Ánh xây dựng công trình vi phạm, không xử lý nhà xưởng vi phạm; không tham mưu giúp Chủ tịch Xã cưỡng chế, giải toả các công trình vi phạm theo chỉ đạo của Huyện.

Kỷ luật khiển trách đối với ông Hoàng Văn Chiến, công chức Địa chính - Xây dựng xã Tân Lập vì chưa chủ động tham mưu xử lý 17 công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp; chưa tham mưu tổ chức đấu giá khi ký các hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp công ích.

Kỷ luật khiển trách đối với công chức Địa chính - Xây dựng xã Liên Trung, nguyên Công chức Địa chính - Xây dựng xã Tân Lập giai đoạn 12/2004-11/2017 vì chưa chủ động tham mưu xử lý 21 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp; sau khi có chị thỉ của Thành phố ngày 14/01/2014, lại tiếp tục phát sinh 17 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp; không tham mưu thực hiện các biện pháp ngăn chặn vi phạm để chủ đầu tư Dự án Nhà máy Nước Long Long xây dựng lấn chiếm 1.292m2 đất nông nghiệp và đất công ích do Xã quản lý; chưa tham mưu tổ chức đấu giá khi ký hợp đồng thuê đất nông nghiệp công ích.