#khiển trách
Khiển trách Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh

Khiển trách Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh

(BĐT) - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh và một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng vừa bị thi hành kỷ luật do vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND Thành phố và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong mua sắm, quản lý, sử dụng sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế…
Cảnh cáo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế

Cảnh cáo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế

(BĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế và khai trừ ra khỏi Đảng một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của tỉnh Phú Yên.