Bốn quan chức Khánh Hòa bị kỷ luật cảnh cáo, khiển trách

0:00 / 0:00
0:00
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 40 để tiếp tục tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có vi phạm theo Thông báo kết luận số 680 ngày 30/8/2019 của UBKT Trung ương.

Cụ thể, ông Lê Mộng Điệp - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã vi phạm Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2013 và Quy định về những điều đảng viên không được làm. Những khuyết điểm, vi phạm của ông Lê Mộng Điệp là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Mộng Điệp bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Nguyễn Ngọc Tâm - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính đã vi phạm Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ, Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Ngọc Tâm là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Ngọc Tâm bằng hình thức cảnh cáo.

Thanh tra Chính phủ đang thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật liên quan đến các dự án BT sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong vòng 40 ngày

Thanh tra Chính phủ đang thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật liên quan đến các dự án BT sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong vòng 40 ngày

Ông Vũ Xuân Thiềng - nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã vi phạm Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Vũ Xuân Thiềng đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Xuân Thiềng bằng hình thức khiển trách.

Ông Nguyễn Bé - Phó Giám đốc Sở Tài chính đã vi phạm Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Bé đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bé bằng hình thức khiển trách.

Trước đó, thực hiện Thông báo kết luận số 680 ngày 30/8/2019 của UBKT Trung ương, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã kỷ luật cảnh cáo các ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng, Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; khiển trách các ông Trần Minh Hải - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nguyễn Văn Nhựt - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, Trần Sỹ Quân - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa. Riêng ông Võ Tấn Thái sau khi bị kỷ luật đã có đơn xin thôi chức và được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận.

Theo quyết định kỷ luật của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra rất nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thất thoát, lãng phí rất lớn tài nguyên đất đai, tài sản và ngân sách nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, tác động xấu đến kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng.

Chuyên đề