Hà Nội: Đấu giá 49 thửa đất huyện Phú Xuyên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên vừa thông báo bán đấu giá đối với hàng loạt thửa đất trên địa bàn huyện Phú Xuân.

Cụ thể, quyền sử dụng đất (QSDĐ) 2 thửa đất tại khu Đồng Khay, xã Văn Hoàng có giá khởi điểm là 6,9 và 11,7 triệu đồng/m2. QSDĐ thửa số 4, khu Ao phía Nam, xã Khai Thái có giá khởi điểm 7 triệu đồng/m2. QSDĐ 9 thửa đất tại khu Đường Cả, xã Phúc Tiến có giá khởi điểm 22,4 - 35,7 triệu đồng/m2. QSDĐ 24 thửa đất tại khu Thùng Lò Gạch, xã Tri Thủy có giá khởi điểm từ 20,4 – 22,7 triệu đồng/m2. QSDĐ 11 thửa tại khu Đường Tròn, xã Chuyên Mỹ có giá khởi điểm từ 12 - 15,9 triệu đồng/m2. QSDĐ 2 thửa tại khu ao Đầu Đình, xã Đại Thắng có giá khởi điểm 12,7 triệu đồng/m2.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày niêm yết tới ngày 8/12/2022. Cuộc đấu giá được thực hiện theo hình thức đấu giá từng thửa đất bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá. Thời gian tổ chức đấu giá vào ngày 11/12/2022.

Chuyên đề