Gói thầu tại UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên: “Theo tới cùng để làm cho ra nhẽ”

(BĐT) - Đại diện Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại nội thất Lộc Thành (gọi tắt là Nhà thầu Lộc Thành) khẳng định quan điểm nêu trên liên quan đến kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm trang thiết bị Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh Thái Nguyên do UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư và mời thầu.
Gói thầu Mua sắm trang thiết bị Hội trường UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên do UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Ảnh: Lan Hương
Gói thầu Mua sắm trang thiết bị Hội trường UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên do UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Ảnh: Lan Hương

Theo Nhà thầu Lộc Thành, căn cứ cơ sở văn bản hướng dẫn của Cục Quản lý đấu thầu về việc kiến nghị kết quả gói thầu nêu trên, Công ty sẽ tiếp tục làm văn bản kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm trang thiết bị Hội trường UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên.  “Chúng tôi sẽ theo tới cùng để làm cho ra nhẽ kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu”, Nhà thầu khẳng định.

Ngày 27/11/2017, Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản phúc đáp về việc kiến nghị của Nhà thầu Lộc Thành. Theo đó, theo quy định tại Điều 91 và quy trình tại Khoản 2 Điều 92 Luật Đấu thầu năm 2013, khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu với bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, chủ đầu tư đối với dự án, người có thẩm quyền và Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị hoặc khởi kiện ra Tòa án vào bất kỳ thời gian nào. Theo đó, bên mời thầu có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kiến nghị của  nhà thầu. Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị, hoặc nhà thầu không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà thầu có quyền gửi kiến nghị đồng thời đến người có thẩm quyền và Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị. Người có thẩm quyền ban hành quyết định giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị.

Trên cơ sở văn bản kiến nghị của Nhà thầu Lộc Thành, UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên đã trả lời kiến nghị tại Văn bản số 1247/MTTQ ngày 20/10/2017, nhưng Nhà thầu không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị này. Căn cứ vào các quy định nêu trên, việc tiếp tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu thuộc trách nhiệm của người có thẩm quyền. Do vậy, Nhà thầu Lộc Thành có quyền gửi văn bản kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu đã nêu đồng thời đến người có thẩm quyền và Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị để xử lý theo thẩm quyền đã quy định.

Liên quan đến kết quả lựa chọn gói thầu nêu trên, trước đó, Báo Đấu thầu đã có bài viết “Đấu thầu tại UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên: Nhà thầu bị loại oan uổng?”. Tại bài viết này, ông Nguyễn Đức Minh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên cho biết, do không có chuyên môn về đấu thầu nên chủ đầu tư thuê tư vấn thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ đề xuất. Nhà thầu Lộc Thành bị loại là do không vượt qua được bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu. Tuy nhiên, Nhà thầu Lộc Thành đã đưa ra những căn cứ chứng minh mình hoàn toàn có năng lực theo yêu cầu của Gói thầu.

Chuyên đề