Hoạt động kinh doanh và tài chính trong kỳ chuyển biến tích cực, giúp Gỗ Trường Thành có lãi trong quý I.

Theo BCTC hợp nhất quý I, CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) đạt doanh thu thuần 202 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm đẩy lãi gộp tăng 14% lên mức 66 tỷ đồng. Khách hàng của TTF chủ yếu là Vingroup và các công ty con, liên kết của tập đoàn.

Theo thỏa thuận nguyên tắc ngày 15/05/2017, Vingroup đã chỉ định nhóm công ty TTF là nhà cung cấp chiến lược các sản phẩm gỗ thành phẩm phục vụ cho các dự án của Vingroup và các công ty con với tổng giá trị dự kiến là 16.000 tỷ đồng, Theo đó, Vingroup và Tân Liên Phát, công ty con của Vingroup đã ký thỏa thuận đặt cọc với số tiền lần lượt là hơn 70 tỷ đồng và 1.060 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính cũng có sự cải thiện với doanh thu tăng gấp đôi lên hơn 2,6 tỷ đồng, toàn bộ đến từ lãi chênh lệch tỷ giá, trong khi chi phí giảm 25% xuống còn hơn 36 tỷ đồng do chi phí lãi vay giảm.

Gỗ Trường Thành lãi gần 3 tỷ đồng trong quý I ảnh 1

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt tăng 14% và 15% lên mức 4 tỷ đồng và gần 26,6 tỷ đồng.

Trừ các chi phí, Gỗ Trường Thành lãi ròng hơn 2,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ. Theo đó, công ty đang có khoản lỗ lũy kế gần 1.407 tỷ đồng.

Tính đến 31/03, Gỗ Trường Thành có 3.696 tỷ đồng tổng tài sản, giảm 11% so với đầu kỳ. Tài sản ngắn hạn chiếm 78% với hơn 2.885 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở hàng tồn kho 1.719 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn hơn 986 tỷ đồng. Công ty có 157 tỷ đồng tiền và tiền gửi. Tài sản dài hạn chiếm 22% với 811 tỷ đồng, trong đó hơn một nửa là tài sản cố định.

Mặt khác, TTF đang có 895 tỷ đồng nợ vay tài chính bao gồm 395 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 500 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Theo NDH