Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao 5 bộ: Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ KH&ĐT giao các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 về thông tin và truyền thông, giáo dục, đào tạo và nhiệm vụ điều tra cơ bản cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương. Các nhiệm vụ điều tra cơ bản được giao theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT thông báo để các cơ quan đại diện chủ sở hữu biết, giao nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2018 cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước theo quy định.

Với Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu năm 2018 từ 8 - 10%, tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%.   

Chuyên đề