Giải ngân hơn 9.400 tỷ đồng vốn của dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn giai đoạn 2021 - 2025 đã giao cho Dự án Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 là 119.644,586 tỷ đồng, trong đó từ nguồn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 47.168,586 tỷ đồng; từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 72.476 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Số vốn này hiện đã được Bộ Giao thông vận tải phân bổ chi tiết cho từng dự án thành phần. Trong đó, kế hoạch năm 2022 đã giao là 9.521,3 tỷ đồng và năm 2023 là 45.226,1 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, tổng số vốn ước giải ngân đến hết ngày 31/1/2023 của các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 là 9.409,2 tỷ đồng. Trong đó, thuộc kế hoạch năm 2022 là 8.887,4 tỷ đồng; thuộc kế hoạch năm 2023 là 521,8 tỷ đồng (đạt 1,2% kế hoạch năm 2023).

Chuyên đề