(BĐT) - Công ty CP Ngoại thương và Phát triển đầu tư TP.HCM (Fideco) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, dự kiến tổ chức ngày 3/6. Một trong những nội dung đáng chú ý là kế hoạch lợi nhuận năm 2020 giảm 47% so với năm 2019 (năm 2019 lãi sau thuế đạt gần 66 tỷ đồng).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, HĐQT Công ty trình kế hoạch hợp nhất với doanh thu 276 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 35 tỷ đồng, đồng thời trình cổ đông phương án không chia cổ tức cho năm 2019 và 2020.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ bổ sung ngành nghề kinh doanh mới gồm bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

Kết thúc quý I/2020, Fideco ghi nhận doanh thu đạt 45,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 1,5 tỷ đồng. Tổng tài sản của Công ty đến hết quý I/2020 đạt 944,7 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả chiếm 35,4%.