Eximbank sẽ bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT

Ngày 4/7 tới, Eximbank sẽ nộp hồ sơ và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên HĐQT tới Ngân hàng Nhà nước để cơ quan này xem xét chấp thuận, trước khi tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, dự kiến diễn ra vào ngày 2/8 tới đây.
Eximbank sẽ bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT

Nghị quyết của HĐQT Eximbank về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, có nội dung quan trọng là bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT, thay vì 2 thành viên như dự kiến trước đó.

Hiện nay, HĐQT Eximbank gồm 9 thành viên. Tuy nhiên, do ông Cao Xuân Ninh, thành viên HĐQT, nộp đơn từ nhiệm nên số lượng thành viên HĐQT cụ thể sẽ do Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 quyết định. HĐQT Eximbank cũng thống nhất chốt danh sách cổ đông vào ngày 9/6, để cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT và quyền tham dự Đại hội bất thường năm 2016.

Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử từ ngày 17/6 đến hết ngày 30/6. Đại hội thường niên năm 2016 của Eximbank sẽ quyết định một số nội dung đã có trong chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thành lần 2 vừa qua. 

Chuyên đề

Kết nối đầu tư