(BĐT) - Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) là đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), do EVN sở hữu 100% vốn điều lệ.
Đập tràn Thủy điện Sông Tranh 2

Đập tràn Thủy điện Sông Tranh 2

Nhận thức rõ hiệu quả vượt trội của đấu thầu qua mạng (ĐTQM), EVNGENCO1 cho biết, Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác ĐTQM theo đúng hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC (TT07) cũng như chỉ đạo của EVN về công tác này; đồng thời, qua thực tiễn triển khai, EVNGENCO1 cũng có nhiều đề xuất để triển khai ĐTQM một cách thuận lợi nhất.

Hàng năm, EVNGENCO1 triển khai lựa chọn nhà thầu cho hàng trăm gói thầu, trong đó có rất nhiều gói thầu được áp dụng ĐTQM. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chuyên viên Ban Đấu thầu của EVNGENCO1 cho biết, trong thời gian qua, Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác ĐTQM theo đúng hướng dẫn tại TT07,  cũng như quy định của EVN về công tác ĐTQM. Trong năm đầu tiên thực hiện ĐTQM theo lộ trình bắt buộc quy định tại TT07 - năm 2016, Tổng công ty đã thực hiện lựa chọn nhà thầu cho 60 gói thầu qua mạng, với tổng giá gói thầu trên 59,3 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu gần 45 tỷ đồng, tiết kiệm hơn 14,3 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm trên 24%.

Bình luận về mức tiết kiệm nêu trên, ông Tuấn cho biết: “ĐTQM mang lại hiệu quả tiết kiệm lớn hơn nhiều so với đấu thầu bình thường. Cụ thể, năm 2016 Tổng công ty có tổng số 527 gói thầu mua sắm bằng nguồn vốn sản xuất kinh doanh với tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 20,55%, trong khi ĐTQM đã mang lại tỷ lệ tiết kiệm 24,13%”.

EVNGENCO1: Tin tưởng hiệu quả vượt trội của đấu thầu qua mạng ảnh 1

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 do EVNGENCO1 làm chủ đầu tư, được đưa vào vận hành thương mại trong năm 2017

Chia sẻ thêm về lợi ích khi triển khai ĐTQM, đại diện EVNGENCO1 cho biết: “Với bên mời thầu thì đấu thầu qua mạng có rất nhiều thuận lợi như giảm chi phí, nhân lực trong khâu in ấn, phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT). Thời gian phát hành hồ sơ nhanh sau khi đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc mở thầu cũng rất nhanh, đơn giản và tiết kiệm”.

Trưởng ban Ban Đấu thầu của EVNGENCO1 nhấn mạnh thêm: “Còn nhà thầu thì tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí đi lại trong việc mua HSMT, nộp hồ sơ dự thầu… Việc số hóa mẫu HSMT dưới dạng webform đã tạo thuận lợi cho các bên mời thầu, nhà thầu trong quá trình tham gia ĐTQM”.

Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai, là “người trong cuộc”, ông Tuấn cũng chia sẻ thêm về những khó khăn trong quá trình thực hiện ĐTQM như: Dung lượng file tải lên còn hạn chế. Một số thông tin quan trọng của thông báo mời thầu chưa được hiển thị đầy đủ gây khó khăn cho bên dự thầu. Thông tư hướng dẫn ĐTQM chưa đầy đủ, hiện chỉ có thông tư hướng dẫn cho lĩnh vực hàng hóa, còn lĩnh vực xây lắp và dịch vụ phi tư vấn chưa có. Thêm vào đó, hạ tầng hiện chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu;  trình độ công nghệ thông tin tại các đơn vị tham gia ĐTQM còn hạn chế.

Để thúc đẩy ĐTQM, EVNGENCO1 đề xuất: Mở rộng dung lượng file cho phép tải lên để tạo thuận lợi hơn cho bên dự thầu và bên mời thầu. Đồng thời, Bộ KH&ĐT sớm ban hành các thông tư hướng dẫn chi tiết cho các lĩnh vực xây lắp và dịch vụ phi tư vấn để tạo điều kiện thuận lợi cho bên mời thầu trong quá trình lập HSMT và chấm thầu. Đồng thời, cần tiếp tục cải thiện Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền, tư vấn để giúp nhà thầu, bên mời thầu hiểu rõ hơn và kịp thời nắm bắt, triển khai ĐTQM một cách thuận lợi nhất.