(BĐT) - Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), công tác sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa và thoái vốn trong 9 tháng năm 2018 đã đạt được một số kết quả.

Cụ thể, EVN đã thoái toàn bộ 4,6 triệu cổ phần tại Công ty CP Cơ điện Thủ Đức (EMC), thu về 77,5 tỷ đồng; tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập Công ty CP EVNGENCO3...

EVN tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp ảnh 1

EVN thu về 77,5 tỷ đồng từ thoái vốn tại Công ty CP Cơ điện Thủ Đức

Trong quý còn lại của năm 2018, EVN đặt kế hoạch thực hiện quyết toán cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) và bàn giao vốn, tài sản cho Công ty CP; tiếp tục triển khai các bước cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện EVNGENCO 1 và 2; hoàn thành thoái vốn tại Công ty Tài chính CP Điện lực (EVNFinance) và triển khai thoái vốn tại các đơn vị: Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh, Công ty CP Phong điện Thuận Bình, Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 và 4 sau khi Bộ Công Thương phê duyệt phương án thoái vốn.