(BĐT) - Cuộc họp Đối thoại chính sách Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) thuộc Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ đã diễn ra cuối tuần qua tại Hà Nội.
EU hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lượng bền vững ảnh 1

Hỗ trợ của EU nhằm tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững cho khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo. Ảnh: Hoàng Nam

Cuộc họp tập trung trao đổi về những tiến bộ đạt được, phương hướng phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam và thảo luận về những hỗ trợ bổ sung của EU cho lĩnh vực năng lượng; đối thoại về cải cách quản lý tài chính công và ổn định kinh tế vĩ mô Việt Nam.

Chương trình sẽ hỗ trợ Việt Nam 108 triệu EUR nhằm tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững cho khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo, góp phần xây dựng một ngành năng lượng bền vững hơn qua việc khuyến khích hiệu quả năng lượng, năng lượng sạch và tái tạo.

Chính phủ Việt Nam cam kết giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường vào năm 2030 và có thể giảm tiếp đến 25% nếu nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức hợp tác song phương và đa phương. Vì vậy, đóng góp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính sẽ tập trung vào các lĩnh vực hiệu quả năng lượng và nâng cao tỷ trọng năng lượng tái tạo.

Đối thoại chính sách là hoạt động diễn ra thường niên từ nay cho đến năm 2020, là một phần trong cam kết của Chính phủ Việt Nam về minh bạch nền tài chính công, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành điện với mục tiêu cung cấp điện ổn định, tin cậy; thu hút các nhà đầu tư mới vào ngành điện, đặc biệt cho phát triển năng lượng tái tạo.