(BĐT) - Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) - một điểm sáng về mạnh dạn triển khai đấu thầu qua mạng tại khu vực phía Nam trong thời gian qua. Báo Đấu thầu đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Quốc Bảo, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC về thực tiễn triển khai đấu thầu qua mạng tại đơn vị này.
Tổng công ty Điện lực TP.HCM phấn đấu đến năm 2018 thực hiện đấu thầu qua mạng cho 100% các gói thầu đủ điều kiện

Tổng công ty Điện lực TP.HCM phấn đấu đến năm 2018 thực hiện đấu thầu qua mạng cho 100% các gói thầu đủ điều kiện

Ông có thể chia sẻ về tình hình triển khai, kết quả thực hiện đấu thầu qua mạng tại EVNHCMC trong thời gian qua, cụ thể là giai đoạn 2015 - 2017?

Trong các năm qua, Tổng công ty đã đẩy mạnh công tác tổ chức đấu thầu qua mạng theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cụ thể, năm 2015 toàn Tổng công ty đã thực hiện 210 lần đấu thầu qua mạng, tổng giá gói thầu là 198,616 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 161,573 tỷ đồng, tiết giảm được 37,043 tỷ đồng, tương đương 18,65% tổng giá gói thầu.

Năm 2016, toàn Tổng công ty đã thực hiện 657 lần đấu thầu qua mạng, tổng giá gói thầu là 740,654 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 626,088 tỷ đồng, tiết giảm được 114,566 tỷ đồng, tương đương 15,47% tổng giá gói thầu.

Sáu tháng đầu năm 2017, toàn Tổng công ty đã thực hiện 484 lần đấu thầu qua mạng, tổng giá gói thầu là 568,127 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 481,325 tỷ đồng, tiết giảm được 86,802 tỷ đồng tương đương 15,28% tổng giá gói thầu.

Những gói thầu mà Tổng công ty đã thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng thuộc các lĩnh vực dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước và chào hàng cạnh tranh. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu theo giá thấp nhất. Tỷ lệ đấu thầu qua mạng trong năm 2016 của Tổng công ty là 36,97% trên tổng số gói thầu đáp ứng điều kiện đấu thầu qua mạng và chiếm 13,4% trên tổng số gói thầu đã mời thầu của Tổng công ty trong năm qua.

Trong chương trình nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng trong toàn Tổng công ty, mục tiêu đặt ra là phấn đấu đến năm 2018, thực hiện đấu thầu qua mạng cho 100% số gói thầu đáp ứng đủ điều kiện đấu thầu qua mạng. 

e-GP có hiệu quả và ý nghĩa rất lớn ảnh 1
Ông Phạm Quốc Bảo
Ông đánh giá như thế nào về hiệu quả, ý nghĩa của việc áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng đối với hoạt động đấu thầu nói chung?

Việc áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng có hiệu quả và ý nghĩa rất lớn đối với công tác đấu thầu, thể hiện qua nhiều khía cạnh.

Một là nâng cao tính cạnh tranh, cụ thể là thông tin gói thầu được công bố rộng rãi cho tất cả nhà thầu, do đó sẽ tăng thêm số lượng nhà thầu quan tâm và tham gia gói thầu.

Hai là hạn chế tiêu cực trong lựa chọn nhà thầu. Theo đó, tất cả các quy trình trong lựa chọn nhà thầu gồm thông báo mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu, biên bản mở thầu, kết quả đấu thầu... đều được thông báo công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đồng thời Hệ thống có tính bảo mật cao nên đảm bảo tính công bằng, minh bạch. Nhà thầu không tiếp xúc trực tiếp với chủ đầu tư, bên mời thầu trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT), do đó giảm thiểu được các tiêu cực có thể có trong đấu thầu như hạn chế tình trạng cản trở nhà thầu mua hồ sơ mời thầu.

Ba là đấu thầu qua mạng sẽ giúp phát huy tối đa việc công khai thông tin. Cụ thể là việc tiếp cận và giám sát các thông tin đấu thầu được thực hiện dễ dàng, thuận lợi hơn, nguyên tắc về công khai, minh bạch thông tin đấu thầu được phát huy tối đa.

Bốn là việc áp đụng đấu thầu qua mạng giúp cho nhà thầu tiết kiệm được thời gian và chi phí trong việc tiếp cận HSMT, hồ sơ yêu cầu (HSYC), nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất...

Bên cạnh đó, thông qua đấu thầu qua mạng còn giúp cho bên mời thầu rút ngắn thời gian và chi phí trong tất cả các khâu lựa chọn nhà thầu, không phải in ấn với số lượng lớn như đấu thầu theo phương thức truyền thống.

Ngoài ra, đấu thầu qua mạng cũng hỗ trợ quản lý tốt thông tin dữ liệu. Các văn bản điện tử do chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu phát hành dưới dạng điện tử được xem là văn bản gốc, có giá trị pháp lý để làm cơ sở đối chiếu, so sánh, phục vụ việc đánh giá, giám sát, thẩm định, thanh tra, kiểm tra..., đảm bảo thống nhất quản lý thông tin về đấu thầu, tiện lợi tra cứu thông tin cho bên mời thầu và nhà thầu do tất cả thông tin đều có trong file văn bản.

Cuối cùng, triển khai đấu thầu qua mạng có nhiều thuận tiện khi thực hiện. Chỉ cần đăng ký một lần vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là cả bên mời thầu và nhà thầu đều có thể tham gia giao dịch với tất cả các gói thầu của các dự án khác nhau. Đồng thời, tham gia Hệ thống cũng giúp bên mời thầu hạn chế các sai sót khi đăng tải thông báo mời thầu. 

Tổng công ty hiện gặp những khó khăn, vướng mắc nào trong quá trình triển khai lựa chọn nhà thầu qua mạng?

Do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa ban hành mẫu HSMT, HSYC đấu thầu qua mạng cho các gói thầu xây lắp, gói thầu dịch vụ phi tư vấn... nên để áp dụng đấu thầu qua mạng cho các gói thầu loại này, các đơn vị trong Tổng công ty phải mất thời gian, nhân lực để vận dụng, kết hợp mẫu HSMT mua sắm hàng hóa đấu thầu qua mạng và các mẫu HSMT xây lắp, dịch vụ phi tư vấn trong đấu thầu thông thường để lập HSMT.

Bên cạnh đó, hạ tầng, tính năng của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chưa cho phép tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng cho các gói thầu theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ (các gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa có giá trị lớn) và các gói thầu có nhiều dữ liệu phức tạp. Các gói thầu mua sắm tập trung của Tổng công ty thường có quy mô lớn, trong khi hạ tầng đấu thầu qua mạng chưa đáp ứng, nên hiện chưa thể triển khai mạnh việc đấu thầu qua mạng.

Thêm nữa, trường nhập tên gói thầu và tên dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tối đa chỉ 240 ký tự nên đối với các dự án có tên dài thì không đủ để thể hiện hết tên gói thầu và tên dự án. Đồng thời, dung lượng chứa thông tin của HSMT thấp (tổng dung lượng tối đa chỉ 20MB, dung lượng tối đa của mỗi file chỉ 4MB và số lượng file tối đa chỉ 10 file) nên gây khó khăn trong việc upload các tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật của vật tư, thiết bị có nhiều trang, nhiều bản vẽ với có dung lượng lớn; phải chia nhỏ ra làm nhiều file để upload nên gây mất thời gian… Tốc độ upload và dowload dữ liệu thường chậm, không ổn định.

Ngoài ra, qua quá trình thực hiện, Tổng công ty nhận thấy, tính đến cuối năm 2016, số lượng nhà thầu tại TP.HCM đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chưa nhiều, do đó, kiến nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tạo điều kiện cho nhiều nhà thầu tham gia đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, để làm tăng thêm tính cạnh tranh trong đấu thầu qua mạng.