(BĐT) - Ngày 4/6 tới, Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3 sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, tới tỷ lệ lên tới 70%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 29/6/2020.

Đây không phải là lần đầu tiên Công ty trả cổ tức cao. Trước đó, cổ đông Công ty cũng hưởng mức cổ tức năm 2018 đột biến, lên tới 80% bằng tiền mặt, gấp đôi năm 2017 (tỷ lệ 40%) và tăng mạnh so với những năm trước.

Theo Báo cáo tài chính quý I/2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt hơn 115 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 22,8 tỷ đồng, tăng lần lượt 5,5% và 6,94% so với cùng kỳ năm 2019.