(BĐT) - Công ty CP Dược Hậu Giang vừa công bố tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 dự kiến sẽ trình ĐHCĐ thường niên 2020 tới đây.

Theo đó, Công ty đề xuất mức chia cổ tức là 40%, thay vì 30% như kế hoạch trước đó. Cụ thể, Công ty sẽ thanh toán 30% mệnh giá vào ngày 5/6, còn lại 10% mệnh giá dự kiến chi sau ĐHĐCĐ thường niên 2020. 

Năm 2019, Công ty ghi nhận doanh thu đạt gần 4.414 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 713,2 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,53%. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm cuối năm 2019 là 665,3 tỷ đồng.

Năm nay, HĐQT Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 3.866 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 720 tỷ đồng. Trong đó, quý I/2020 đạt 858,46 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 11,9%; lợi nhuận trước thuế 196,57 tỷ đồng, tăng 28,12% so với cùng kỳ 2019.