(BĐT) - Sau 1 lần phải hủy thầu và 6 lần gia hạn phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT), trong lần mời thầu lại, Gói thầu số 16H thuộc Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP. Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) vừa được mở thầu qua mạng với sự tham dự của 3 nhà thầu.
Sau hơn 4 tháng phát hành HSMT, Gói thầu số 16H thuộc Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP. Hà Nội thu hút được 3 nhà thầu tham dự. Ảnh: Tuấn Quân

Sau hơn 4 tháng phát hành HSMT, Gói thầu số 16H thuộc Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP. Hà Nội thu hút được 3 nhà thầu tham dự. Ảnh: Tuấn Quân

Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP. Hà Nội làm chủ đầu tư, Ban Duy tu các công trình NN&PTNT làm bên mời thầu. Dự án có tổng mức đầu tư 4.722,851 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách TP. Hà Nội.

Ban đầu, Gói thầu số 16H Thi công xây dựng kênh La Khê và đường giao thông 2 bên bờ kênh từ K1+438 ÷ K2+188 (từ cọc khảo sát T28 ÷ T43 tương ứng đoạn từ cầu La Khê mới - cầu chùa Ngòi) có giá gói thầu được phê duyệt tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) là 295,763 tỷ đồng. Sau đó, Gói thầu được điều chỉnh dự toán còn 230,935 tỷ đồng.

Gói thầu số 16H lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, qua mạng, với thời gian thực hiện hợp đồng là 400 ngày. So với các gói thầu khác thuộc Dự án, quá trình lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 16H “gian nan” hơn khi phải hủy thầu 1 lần do không lựa chọn được nhà thầu đáp ứng yêu cầu. Tới lần đấu thầu lại, Gói thầu số 16H trải qua 6 lần gia hạn thời gian phát hành HSMT.

Cụ thể, từ ngày 18/11/2019 đến 9/12/2019, Bên mời thầu phát hành HSMT lần đầu. Có 2 nhà thầu tham dự, gồm: Liên danh Tổng công ty 36 CTCP - Công ty CP Xây dựng số 5 và Liên danh Công ty CP Xây dựng và Phát triển kinh doanh - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai - Công ty CP Hải Minh. Sau quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu nhưng không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu, ngày 6/3/2020, Bên mời thầu công bố hủy thầu.

Tại lần đấu thầu lại, HSMT được phát hành từ ngày 10 - 31/3/2020, sau đó Bên mời thầu liên tục gia hạn thời gian phát hành HSMT tới 6 lần. Cụ thể, thời điểm mở thầu lần lượt được lùi đến các ngày 14/4, 28/4, 15/5, 5/6, 25/6 và 13/7. Về nguyên nhân, Bên mời thầu cho biết, do phải điều chỉnh HSMT để đảm bảo phù hợp với chế độ chính sách nên việc gia hạn là cần thiết.

Trải qua hơn 4 tháng phát hành HSMT, Gói thầu số 16H đã được mở thầu với sự tham dự của 3 nhà thầu, gồm: Liên danh Công ty CP Sông Đà 6 - Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E và C - Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn và Cơ khí Bình Dương; Liên danh Công ty CP Xây dựng Minh Anh - Công ty TNHH Thi Sơn và Liên danh Tổng công ty 36 CTCP - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai - Công ty CP Xây dựng và Phát triển kinh doanh. Các nhà thầu này đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng lần lượt là 328 ngày, 385 ngày và 394 ngày.

Đáng chú ý, tại lần đấu thầu trước, Tổng công ty 36 CTCP là đối thủ của Liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai - Công ty CP Xây dựng và Phát triển kinh doanh. Tuy nhiên, tại lần đấu thầu này, 3 nhà thầu lại trở thành đối tác, cùng liên danh tham dự thầu.

Tính đến thời điểm hiện tại, 35 gói thầu thuộc Dự án đã được phê duyệt KHLCNT. Trong đó, có 9 gói thầu xây lắp có số hiệu 16C, 16D, 16E, 16F, 16G, 16H, 16I, 16J và 16K, tương ứng với nội dung thi công xây dựng từng đoạn kênh La Khê và đường giao thông 2 bên bờ kênh. Từ cuối năm 2019 đến tháng 4/2020, Bên mời thầu đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu đối với 8 gói thầu xây lắp.

Bên mời thầu hiện đang trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu số 16H, đồng thời kỳ vọng tại lần đấu thầu lại này sẽ lựa chọn được nhà thầu nhằm đưa Dự án về đích trong tháng 4/2021.