(BĐT) - Ban Duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNN - Bên mời thầu) thuộc Sở NN&PTNN TP. Hà Nội vừa thông báo tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 16H Thi công xây dựng 1 đoạn tuyến kênh La Khê và đường giao thông 2 bên bờ kênh từ K1+438 ÷ K2+188 thuộc Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP. Hà Nội (trạm bơm tiêu Yên Nghĩa).
Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP. Hà Nội (trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) có tổng mức đầu tư là hơn 4.722 tỷ đồng. Ảnh: Trọng Chinh

Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP. Hà Nội (trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) có tổng mức đầu tư là hơn 4.722 tỷ đồng. Ảnh: Trọng Chinh

Từ 10 - 31/3/2020, Bên mời thầu phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) qua mạng đối với Gói thầu số 16H nêu trên. Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT), gói thầu này có giá dự toán là 295,763 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 400 ngày.

Theo HSMT, nhà thầu tham dự phải kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm 2016 đến năm 2018. Trong đó, giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phải dương. Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng của nhà thầu phải đáp ứng tối thiểu là 316 tỷ đồng trong vòng 3 năm gần nhất. Doanh thu xây dựng hàng năm được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó.

Về nguồn lực tài chính cho Gói thầu, nhà thầu phải chứng minh sở hữu các tài sản có khả năng thanh khoản cao hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện Gói thầu với giá trị là 52,7 tỷ đồng.

Liên quan tới năng lực, kinh nghiệm trong thực hiện các hợp đồng tương tự, nhà thầu phải đáp ứng kinh nghiệm thực hiện 1 hợp đồng xây lắp tương tự là hợp đồng thi công công trình bao gồm các hạng mục: công trình NN&PTNN từ cấp I trở lên có hạng mục kênh tưới hoặc tiêu, hạng mục cọc cừ bê tông dự ứng lực, công trình đường giao thông từ cấp III trở lên (có kết cấu mặt đường bê tông nhựa, móng cấp phối đá dăm) với tổng giá trị hợp đồng tối thiểu 162 tỷ đồng.

Hoặc, trường hợp nhà thầu có 1 hợp đồng thi công công trình NN&PTNN từ cấp I trở lên có hạng mục kênh tưới hoặc tiêu với giá trị hợp đồng tối thiểu 141,6 tỷ đồng (2 hợp đồng thi công công trình NN&PTNT cấp II có hạng mục kênh tưới hoặc tiêu với giá trị mỗi hợp đồng tối thiểu 141,6 tỷ đồng thì được đánh giá là 1 hợp đồng tương tự), 1 hợp đồng thi công có hạng mục cọc cừ bê tông dự ứng lực và 1 hợp đồng thi công công trình đường giao thông từ cấp III trở lên (có kết cấu mặt đường bê tông nhựa, móng cấp phối đá dăm) với giá trị hợp đồng tối thiểu 20,4 tỷ đồng thì được tính là 1 hợp đồng tương tự.

Theo công bố của Sở NN&PTNN TP. Hà Nội, tính tới ngày 11/3/2020, Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP. Hà Nội (trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) có tổng mức đầu tư 4.722,851 tỷ đồng, nguồn vốn sử dụng từ ngân sách TP. Hà Nội. 35 gói thầu thuộc Dự án đã công bố KHLCNT, trong đó có 12 gói thầu xây lắp (2 gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng) với thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu trong quý III - IV/2019.