(BĐT) - Công ty CP Cao su Đà Nẵng (mã chứng khoán: DRC) thông qua kế hoạch trả cổ tức còn lại năm 2020.

Theo đó, Công ty dự kiến trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền là 8/6 và ngày thanh toán là 28/6.

Như vậy, với 118,79 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 118,79 tỷ đồng cho cổ đông trong đợt chia cổ tức này.

Trong quý I/2020, DRC ghi nhận doanh thu 912,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 63,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,6% và 70,3% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu thuần là 3.852 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 300 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,6% và giảm 6,4% so với thực hiện trong năm 2020.

Như vậy, với lợi nhuận trước thuế là 79,6 tỷ đồng, doanh nghiệp hoàn thành 26,5% kế hoạch lợi nhuận.