(BĐT) - Công ty CP Cao su Đồng Phú (mã chứng khoán: DPR) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Như vậy, với 43 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 64,5 tỷ đồng cho cổ đông trong đợt trả cổ tức này.

Ngày đăng ký cuối cùng là 30/7 và ngày thanh toán dự kiến là 30/8/2021.

Trước đó, Công ty công bố báo cáo quý I/2021 đạt 201 tỷ đồng doanh thu, gấp đôi cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 52 tỷ đồng, tăng 88%.

Được biết, trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.075,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 419,9 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 29,81% và 115,45% so với năm 2020.