Đồng Nai đấu giá 2 khu đất trị giá 600 tỷ đồng tại huyện Trảng Bom và Cẩm Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định đưa ra đấu giá 2 khu đất gồm: Khu trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp ở tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom và khu đất Cụm công nghiệp Long Giao tại thị trấn Long Giao và xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ. Dự kiến bán đấu giá 2 khu đất thu được 600 tỷ đồng nộp ngân sách.
Cụm công nghiệp Long Giao rộng gần 56 ha
Cụm công nghiệp Long Giao rộng gần 56 ha

Theo đó, Khu trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp ở tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom có tổng diện tích là 21.727,8 m2. Trong đó, diện tích đấu giá là 14.418 m2, bao gồm đất ở tại đô thị 9.862 m2 và đất thương mại dịch vụ tại đô thị 4.556 m2. Diện tích không đấu giá là 7.309,8 m2 thuộc quy hoạch đất giao thông, đất cây xanh và đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật. Ước tính số tiền đấu giá thu được nộp ngân sách gần 127 tỷ đồng.

Người trúng đấu giá có trách nhiệm xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án đảm bảo kết nối đồng bộ theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt, chịu mọi chi phí đầu tư. Sau khi hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật, người trúng đấu giá có trách nhiệm bàn giao cho UBND huyện Trảng Bom để quản lý, sử dụng.

Khu đất Cụm công nghiệp Long Giao tại xã Xuân Đường và thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ có tổng diện tích 559.324,7 m2. Dự kiến số tiền nộp ngân sách là 470 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai còn đưa ra đấu giá khu đất hơn 0,4 ha tại thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ đã được Tỉnh phê duyệt phương án và có giá khởi điểm, Sở Tài nguyên và Môi trường đang thuê đơn vị tư vấn thực hiện đấu giá. Dự kiến cuối tháng 9/2023, chậm nhất tuần đầu tháng 10/2023, sẽ đưa ra đấu giá.

Cả 3 khu "đất vàng" nằm trong Kế hoạch đấu giá đất năm 2023 số 133/KH-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành ngày 26/5/2023.

Chuyên đề