Đốc thúc tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi các bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý, đối với các quy hoạch mà các bộ, địa phương đã thẩm định xong, cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 9/2022. Ảnh: Nhã Chi
Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý, đối với các quy hoạch mà các bộ, địa phương đã thẩm định xong, cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 9/2022. Ảnh: Nhã Chi

Để tăng cường công tác triển khai lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các cơ quan, đơn vị được phân công khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

Cụ thể, với các quy hoạch mà các bộ, địa phương đã đề xuất trong Kế hoạch và tiến độ quy hoạch sẽ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt vào cuối năm 2022, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục để trình Hội đồng thẩm định vào tháng 10/2022 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chậm nhất vào tháng 12/2022. Đối với các quy hoạch mà các bộ, địa phương đã tổ chức thẩm định xong, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 9/2022.

Ngoài ra, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, địa phương thường xuyên đôn đốc, gửi báo cáo trực tuyến về tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 trên Hệ thống thông tin của Bộ vào trước ngày 20 hàng tháng theo hướng dẫn tại Văn bản số 4752/BKHĐT-QLQH ngày 20/7/2021 của Bộ KH&ĐT.

Trước đó, ngày 31/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản về Kế hoạch và tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030; trong đó, có nội dung giao các bộ, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch theo nhiệm vụ được phân công.

Chuyên đề