• Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030

    08/11/2021 08:00

    (BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa đề nghị các bộ, địa phương đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030. Theo đó, 14 bộ được Bộ KH&ĐT đề nghị khẩn trương hoàn thành công tác này.

chuyên đề

Kết nối đầu tư