(BĐT) - Tại Hội thảo “Phát triển thị trường và thương hiệu sản phẩm thông qua chỉ dẫn địa lý” tổ chức tại Hà Nội, nhiều ý kiến cho rằng, còn nhiều nhà sản xuất, doanh nghiệp cũng như các tổ chức và địa phương chưa quan tâm đến bảo hộ sở hữu trí tuệ cho sản phẩm của Việt Nam.
Tới 90% lượng nông sản Việt Nam XK dưới nhãn hiệu của nước ngoài, mới khoảng 50 chỉ dẫn địa lý và 140 nhãn hiệu được đăng ký xác lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ...

Tới 90% lượng nông sản Việt Nam XK dưới nhãn hiệu của nước ngoài, mới khoảng 50 chỉ dẫn địa lý và 140 nhãn hiệu được đăng ký xác lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ...

Kết quả điều tra của các cơ quan chức năng cho thấy, tới 90% lượng nông sản Việt Nam xuất khẩu dưới nhãn hiệu của nước ngoài, mới khoảng 50 chỉ dẫn địa lý và 140 nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể được đăng ký xác lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và chỉ một số ít trong đó được đăng ký bảo hộ ở nước ngoài.