Điện Biên: Đấu giá dự án Khu dân cư đô thị mới phía Bắc đường Hoàng Văn Thái – Khe Chít

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên và Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên đang tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư đô thị mới phía Bắc đường Hoàng Văn Thái – Khe Chít, thành phố Điện Biên Phủ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tài sản bán đấu giá có diện tích 92.648,9 m2, giá khởi điểm đấu giá là 148,887 tỷ đồng. Tiền đặt trước tham gia đấu giá là 20% giá khởi điểm (khoảng 29,777 tỷ đồng). Hồ sơ đấu giá được bán từ ngày 29/7 – 16/8/2022.

Đối tượng tham gia đấu giá là đối tượng đủ điều kiện được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất để thực hiện dự án theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và thực hiện theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt.

Hồ sơ tham gia đấu giá của các nhà đầu tư cần đáp ứng: có tư cách pháp nhân, có giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp với dự án, có nguồn vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án là 247,614 tỷ đồng. Nhà đầu tư cũng phải đáp ứng các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư, đất đai, đấu giá tài sản…

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá dự kiến tổ chức vào ngày 19/8/2022 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Điện Biên.

Chuyên đề