Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 5/10

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 5/10/2021, trên phạm vi cả nước có 708 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Trung tâm Thẻ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm tập trung 4.000 POS năm 2021, với giá gói thầu là 44.246.400.000 đồng.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 8 Xây lắp đường dây 220kV và các ngăn xuất tuyến và Gói thầu số 9 Cung cấp và vận chuyển cột thép, với giá gói thầu lần lượt là 52.554.710.000 đồng và 44.358.740.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đường dây 220kV mạch kép Ninh Phước - 500kV Thuận Nam. Tổng mức đầu tư của Dự án là 198,15 tỷ đồng.

UBND huyện Thanh Trì (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp và thiết bị, với giá gói thầu hơn 86,405 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Mầm non Vĩnh Quỳnh (thôn Vĩnh Ninh), huyện Thanh Trì. Tổng mức đầu tư của Dự án là 111.067.180.000 đồng.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 Cung cấp hóa chất vi sinh, sinh hóa (796 mặt hàng); Gói thầu số 4 Cung cấp hóa chất xét nghiệm Covid-19 (39 danh mục) và Gói thầu số 5 Cung cấp vật tư y tế bổ sung (279 danh mục), với giá gói thầu lần lượt là 66.494.288.750 đồng; 43.364.069.550 đồng và 84.840.060.890 đồng. Ba gói thầu này thuộc Dự toán nguồn vốn mua sắm vật tư y tế bổ sung và hóa chất xét nghiệm năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Tổng dự toán là 240.540.581.492 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Long sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây lắp + thiết bị, với giá gói thầu hơn 38,436 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng đường D5 khu trung tâm hành chính mới, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Tổng mức đầu tư của Dự án là 45,294 tỷ đồng.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 Cung cấp và vận chuyển kháng điện 500kV; Gói thầu số 7 Cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị (VTTB) nhất thứ và phụ kiện; Gói thầu số 9 Xây lắp đường dây 500kV và ngăn xuất tuyến tại trạm biến áp (TBA) 500kV Thuận Nam (bao gồm cung cấp VTTB đường dây), với giá gói thầu lần lượt là 110.733.900.000 đồng, 58.934.960.000 đồng và 49.765.440.000 đồng. Ba gói thầu này thuộc Dự án Ðường dây 500 kV đấu nối TBA 500 kV Thuận Nam vào đường dây 500 kV Nhiệt điện Vân Phong - Nhiệt điện Vĩnh Tân. Tổng mức đầu tư của Dự án là 200 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư