Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 4/10

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 4/10/2021, trên phạm vi cả nước có 641 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm xe ô tô chuyên dùng chở tiền cỡ nhỏ, với giá gói thầu là 36,801 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm xe ô tô chuyên dùng cỡ nhỏ cho các đơn vị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 2021.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Xây lắp trạm biến áp và đường dây đấu nối, với giá gói thầu hơn 84,546 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trạm biến áp 220 kV Định Quán và đấu nối. Tổng mức đầu tư của Dự án là 370.927.282.000 đồng.

Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thuốc chống lao hàng 1 năm 2022 - 2023, với giá gói thầu hơn 412,801 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp thuốc chống lao hàng 1 đấu thầu tập trung quốc gia sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2023.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 13 Thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường Văn Chấn (Yên Bái) - Yên Lập (Phú Thọ), huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (lý trình Km0 - Km12+84,07), với giá gói thầu hơn 36,007 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Văn Chấn (Yên Bái) - Yên Lập (Phú Thọ), huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Tổng mức đầu tư của Dự án là 100 tỷ đồng.

UBND thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (quản lý điều hành dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vinh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Phần xây dựng và thiết bị thuộc hạ tầng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài tại xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, với giá gói thầu hơn 68,445 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài tại xã Hưng Hòa, thành phố Vinh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 102,35 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư