#Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia
Dự án Đường dây 500 kV Tây Hà Nội - Thường Tín đã chậm tiến độ 16 tháng. Ảnh: EVNNPT

Dự án đường dây 500 kV Tây Hà Nội - Thường Tín: Chậm do vướng mặt bằng

(BĐT) - Hiện Dự án Đường dây 500 kV Tây Hà Nội - Thường Tín đã chậm tiến độ 16 tháng so với kế hoạch do vướng mắc về mặt bằng thi công. Để tháo gỡ, các bên liên quan đang tích cực vận động người dân trên địa bàn 2 huyện thuộc TP. Hà Nội bàn giao mặt bằng, sớm đưa Dự án về đích, tránh nguy cơ thiếu điện. Trường hợp không vận động được người dân thì phải tính phương án bảo vệ thi công.