Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 14/7

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 14/7/2021, trên phạm vi cả nước có 877 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và IV/2021.

Ban Quản lý các dự án 98 (tỉnh Kon Tum) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp số 01 (đoạn Km0 - Km6+599,97) và Gói thầu Xây lắp số 02 (đoạn Km6+599,97 - Km11), với giá gói thầu lần lượt là 334.180.843.000 đồng và 261.406.666.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.492,6 tỷ đồng.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 5 Cung cấp và vận chuyển MBA 500 kV - 900 MVA thuộc Dự án Nâng công suất trạm biến áp 500 kV Lai Châu, với giá gói thầu hơn 302,531 tỷ đồng.

UBND thị xã Sơn Tây (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình + đảm bảo an toàn giao thông thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413 đoạn từ Km0+00 đến Km5+900, thị xã Sơn Tây và Gói thầu số 08 Thi công xây lắp thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 414 (đoạn từ ngã ba Vị Thủy đi Xuân Khanh), thị xã Sơn Tây, với giá gói thầu lần lượt 273.052.700.000 đồng và 265.936.300.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 5c Thi công xây dựng công trình đoạn Km9+900 - Km15+952,99 và đoạn Km16+700 - Km18+274,29, với giá gói thầu hơn 181,373 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường nối từ Quốc lộ 37 – Quốc lộ 17 - Đường tỉnh 292 (đoạn Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang), tỉnh Bắc Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 678,443 tỷ đồng.

Cục Quân huấn/Bộ tổng tham mưu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11 Xây dựng nhà VIP2 + thiết bị phần xây dựng, với giá gói thầu hơn 174,55 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Nhà VIP2 - Trung tâm huấn luyện Miếu Môn.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư