Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 13/7

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 13/7/2021, trên phạm vi cả nước có 765 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và quý IV/2021.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Xây lắp đường dây 110kV và trạm biến áp (TBA) 110kV, với giá gói thầu hơn 120,876 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường dây và TBA 110kV Sơn Nam. Tổng mức đầu tư của Dự án là 187.329.172.506 đồng.

Công ty Điện lực Lạng Sơn - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 Thi công xây dựng các công trình cải tạo mạch vòng và đa chia đa nối năm 2021, với giá gói thầu hơn 44,15 tỷ đồng.

Sở Y tế Đồng Nai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 4 Vật tư y tế, hóa chất thuốc thử, chất hiệu chuẩn in vitro phòng chống dịch Covid-19; Gói thầu số 5 Vật tư y tế và Gói thầu số 6 Hóa chất, thuốc thử, chất hiệu chuẩn in vitro với giá gói thầu lần lượt 345.161.195.552 đồng; 316.009.760.579 đồng và 357.024.428.820 đồng. Ba gói thầu này thuộc Dự toán Mua vật tư y tế, hóa chất thuốc thử, chất hiệu chuẩn in vitro phòng chống dịch Covid-19 và bổ sung (lần 2) sử dụng tại các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế năm 2021. Tổng dự toán là 1.018.195.384.951 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Oai (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Xây lắp công trình và đảm bảo an toàn giao thông, với giá gói thầu là 222,605 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ cầu Thạch Bích đến nút giao đường tỉnh 427 và đoạn từ nút giao ngã tư Vác đến hết địa phận huyện Thanh Oai. Tổng mức đầu tư của Dự án là 382,3 tỷ đồng.

UBND quận Hải An (Hải Phòng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 104,06 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Khu tái định cư tại khu đất 9,2 ha phường Thành Tô, quận Hải An. Tổng mức đầu tư của Dự án là 138,552 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư