Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 12/10

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 12/10/2021, trên phạm vi cả nước có 748 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021, quý I/2022.

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL 01 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ các hạng mục công trình, với giá gói thầu hơn 109,142 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu học tập học viên trong nước thuộc Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 140,8 tỷ đồng.

Văn phòng Bộ Nội vụ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 9 Mua sắm, lắp đặt, cài đặt thiết bị, phần mềm và đào tạo chuyển giao công nghệ, với giá gói thầu hơn 210,155 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Cơ sở dữ liệu tích hợp ngành Nội vụ và Trung tâm Điều hành thông minh Bộ Nội vụ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 228,82 tỷ đồng.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 8 Xây lắp đường dây đoạn xây mới đường dây (ĐZ) 220 kV 01 mạch và treo dây 2 mạch trên ĐZ 220 kV hiện hữu; Gói thầu số 9 Xây lắp đường dây đoạn cải tạo ĐZ 220 kV hiện hữu từ 1 mạch thành 2 mạch và mở rộng các ngăn lộ và Gói thầu số 10 Cung cấp và vận chuyển cột thép, với giá gói thầu lần lượt là 100.355.320.000 đồng; 101.842.950.000 đồng và 164.376.450.000 đồng. Ba gói thầu này thuộc Dự án Đường dây 220kV Pleiku 2 - Krong Buk mạch 2. Tổng mức đầu tư của Dự án là 803,973 tỷ đồng.

Tổng công ty Mạng lưới Viettel sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp cáp quang treo hình số 8 loại 4, 8, 12, 24 sợi, với giá gói thầu hơn 114,253 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng cố định băng rộng năm 2021 tại 62 tỉnh/thành phố. Tổng mức đầu tư của Dự án là 481.709.544.782 đồng.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Cung cấp hóa chất, sinh phẩm được phân loại là trang thiết bị y tế (gồm 760 phần), với giá gói thầu hơn 165,959 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Cung cấp hóa chất, sinh phẩm bổ sung năm 2021 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tổng Dự toán là 189.661.196.536 đồng.

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Trị sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp toàn bộ dự án, với giá gói thầu hơn 86,879 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án San nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm Cửa khẩu quốc tế La Lay - tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 94 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư