Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 18/8

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 18/8/2021, trên phạm vi cả nước có 686 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2021.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng giai đoạn 1, với giá gói thầu hơn 442,689 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng đường từ Tân Long - Lai Uyên thuộc tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 563.693.170.475 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình, với giá gói thầu hơn 277,314 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục quốc phòng (QG-HN04). Tổng mức đầu tư của Dự án là 404.545.184.000 đồng.

Ban Quản lý dự án hạ tầng I (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp module quang QSFP28 80km, với giá gói thầu hơn 49,18 tỷ đồng.

Bệnh viện 19-8 thuộc Bộ Công an sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thuốc generic thuộc Dự toán Cung cấp thuốc năm 2021 thực hiện tại Bệnh viện 19-8, với giá gói thầu hơn 106,023 tỷ đồng.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 Cung ứng các mặt hàng hóa chất lần 2/2021 và Gói thầu số 3 Cung ứng các mặt hàng vật tư tiêu hao lần 2/2021, với giá gói thầu lần lượt là 68.224.242.812 đồng và 69.132.975.994 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự toán Cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư tiêu hao, khí y tế lần 2 năm 2021 cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Tổng dự toán là 139.900.568.806 đồng.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 Cung cấp và vận chuyển máy biến áp 500kV và Gói thầu số 7 Cung cấp và vận chuyển cách vật tư thiết bị nhất thứ, với giá gói thầu lần lượt 314.735.590.000 đồng và 61.987.910.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Nâng công suất Trạm biến áp 500 kV Đắk Nông. Tổng mức đầu tư của Dự án là 476,742 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư