Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 21/9

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 21/9/2021, trên phạm vi cả nước có 739 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021, quý I/2022.

Ban Quản lý dự án huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Xây lắp toàn bộ công trình, với giá gói thầu là 69,033 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp đường Mồ Sì San - Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 80 tỷ đồng.

Công an tỉnh Sơn La sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL01 Thi công xây dựng các hạng mục: san nền; kè đá; nhà ở doanh trại; nhà ăn, bếp; nhà khách; chống mối công trình (cho các hạng mục: nhà ở doanh trại; nhà ăn, bếp; nhà khách), với giá gói thầu hơn 81,99 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Sơn La (Giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 186,49 tỷ đồng.

UBND huyện Đoan Hùng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 12 Thi công xây dựng công trình (đối với đoạn tuyến bổ sung), với giá gói thầu hơn 37,519 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tuyến đường từ cầu Kim Xuyên đến Quốc lộ 2 và đường Hồ Chí Minh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 348,065 tỷ đồng.

UBND thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp + thiết bị, với giá gói thầu hơn 43,29 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, chỉnh trang đường Đình Ấm, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 53.678.734.000 đồng.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11 Cung cấp và vận chuyển cột thép; Gói thầu số 12 Cung cấp và vận chuyển dây dẫn, dây chống sét cung đoạn từ ĐĐ đến G26A; Gói thầu số 13 Cung cấp và vận chuyển dây dẫn, dây chống sét cung đoạn từ G26A đến ĐC; Gói thầu số 14 Cung cấp và vận chuyển chống sét van, cách điện, cáp quang và phụ kiện; Gói thầu số 15 Cung cấp và vận chuyển máy biến áp 220kV - 250MVA; Gói thầu số 16 Cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị (VTTB) nhất thứ và phụ kiện và Gói thầu số 17 Cung cấp và vận chuyển VTTB nhị thứ, thiết bị thông tin và SCADA tại trạm biến áp (TBA) 220kV Nghĩa Lộ (bao gồm TNHC thiết bị thông tin và SCADA), với giá gói thầu lần lượt là 148.627.850.000 đồng; 78.648.690.000 đồng; 61.415.980.000 đồng; 50.900.650.000 đồng; 44.527.990.000 đồng; 135.646.510.000 đồng và 56.534.680.000 đồng. Bảy gói thầu này thuộc Dự án TBA 220kV Nghĩa Lộ và đường dây 220kV đấu nối Nghĩa Lộ - TBA 500kV Việt Trì. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.087,314 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư