Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 1-3/10

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong các ngày 1, 2 và 3/10/2021, trên phạm vi cả nước có 1.014 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021, quý II/2022.

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu thầu 08 Cung cấp và lắp đặt cáp ngầm 220kV, với giá gói thầu hơn 1.603,117 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường dây 220 kV từ trạm biến áp 500/220 kV Tây Hà Nội đi trạm biến áp 220 kV Thanh Xuân. Tổng mức đầu tư của Dự án là 2.093.840.550.833 đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 (C1- BT-TDA2-W-01) Sửa chữa và nâng cao an toàn cho 6 hồ chứa: Đá Bạc, Cẩm Hang, Hộc Tám, Tà Mon, Tân Lập và Trà Tân (bao gồm: chi phí xây dựng, thiết bị, dự phòng và bảo hiểm công trình), với giá gói thầu hơn 109,478 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn đập tỉnh Bình Thuận (6 hồ). Tổng mức đầu tư của Dự án là 127,64 tỷ đồng.

UBND huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 96,353 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường nội thị huyện Sông Lô; tuyến từ trụ sở thị trấn Tam Sơn (Tỉnh lộ 307B) đi đường vành đai phía Bắc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 159.291.385.000 đồng.

Tòa án nhân dân tối cao sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị cho Trung tâm Dữ liệu của Tòa án nhân dân, với giá gói thầu hơn 92,117 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 104.755.550.000 đồng.

Ban Đầu tư và Xây dựng giao thông (tỉnh Thừa Thiên Huế) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Xây lắp đoạn Km0+00 - Km6+500, với giá gói thầu là 45,99 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường phía Tây phá Tam Giang - Cầu Hai, tổng mức đầu tư của Dự án là 105 tỷ đồng.

Chuyên đề