#Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chọn nhà thầu thực hiện Kế hoạch cung cấp thuốc năm 2021 - 2022. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

283 tỷ mua thuốc tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

(BĐT) - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đang trong thời gian chọn nhà thầu thực hiện Kế hoạch cung cấp thuốc năm 2021 - 2022 của Bệnh viện, với tổng dự toán 283,229 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ: 568 tỷ đồng mua vật tư

(BĐT) - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế và hóa chất xét nghiệm bổ sung năm 2021, với tổng dự toán 568,182 tỷ đồng. Dự kiến 7 gói thầu cùng được đóng/mở thầu ngày 11/6/2021.