(BĐT) - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đang trong thời gian chọn nhà thầu thực hiện Kế hoạch cung cấp thuốc năm 2021 - 2022 của Bệnh viện, với tổng dự toán 283,229 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chọn nhà thầu thực hiện Kế hoạch cung cấp thuốc năm 2021 - 2022. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chọn nhà thầu thực hiện Kế hoạch cung cấp thuốc năm 2021 - 2022. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Kế hoạch gồm 4 gói thầu, đang được tổ chức đấu thầu rộng rãi, không qua mạng, gồm: Gói số 1 Thuốc generic (880 danh mục, 223,447 tỷ đồng); Gói số 2 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (210 danh mục, 59,69 tỷ đồng); Gói số 3 Thuốc cổ truyền (11 danh mục, 406 triệu đồng); Gói số 4 Vị thuốc cổ truyền (60 danh mục, 205 triệu đồng).

Dự kiến các gói thầu cùng được đóng/mở thầu ngày 29/11/2021.