Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 29-31/1

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong các ngày 29, 30 và 31/01/2021, trên phạm vi cả nước có 839 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý II và quý III/2021.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 5.1 Cung cấp máy biến áp 500kV - 450MVA, với giá gói thầu hơn 100,889 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Lắp máy 2 trạm biến áp 500kV Việt Trì.

UBND thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây dựng, với giá gói thầu hơn 44,979 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà thi đấu đa năng thị xã Dĩ An.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Thi công mở rộng Đường tỉnh 849 đoạn từ Đường tỉnh 848 đến Quốc lộ 80, với giá gói thầu hơn 75,973 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng Đường tỉnh 849 đoạn từ Đường tỉnh 848 đến Quốc lộ 80.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Xây lắp đường dây 110kV (từ trạm biến áp (TBA) 220kV Ba Chè đến G16) và Gói thầu số 05 Xây lắp đường dây 110kV (từ TBA 110kV Núi 1 - TBA 110kV Thành phố (Thanh Hóa) - G16 và nhánh rẽ TBA 110kV Tây Thành phố), với giá gói thầu lần lượt hơn 58,613 tỷ đồng và hơn 37,693 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Ba Chè - Núi Một - Thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp máy tính và cài đặt phần mềm chống mã độc, với giá gói thầu hơn 28,810 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử và Chính quyền số.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư