Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 21/10

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 21/10/2020, trên phạm vi cả nước có 609 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2020.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) cho Công ty mẹ PVN - giai đoạn 1, với giá gói thầu hơn 174,970 tỷ đồng.

UBND huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cải tạo, nâng cấp đường An Thắng, huyện Nam Trực và đảm bảo giao thông, với giá gói thầu 111,626 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường An Thắng, huyện Nam Trực. Tổng mức đầu tư của Dự án là 119.507.951.000 đồng.

UBND huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 9 Xây dựng công trình hạng mục giao thông, thoát nước, chiếu sáng đoạn từ K0+00 đến K3+00, với giá gói thầu 102,850 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm. Tổng mức đầu tư của Dự án là 508.131.420.000 đồng.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Mua sắm xe buýt trung bình, với giá gói thầu 59,640 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư phương tiện quý III năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 144.783.304.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Phước - giai đoạn II (ký hiệu XL), với giá gói thầu hơn 50,488 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng và mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Phước (giai đoạn II). Tổng mức đầu tư của Dự án là 68,5 tỷ đồng.

Chuyên đề