Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 15/10

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 15/10/2020, trên phạm vi cả nước có 690 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 15/10

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2020.

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 (tỉnh An Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng kè Châu Phong (PMU10-TDA1-CW-03), với giá gói thầu 200,161 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (TDA 1) - ICRSL. Tổng mức đầu tư của Dự án là 943.268.008.040 đồng.

Bệnh viện C Thái Nguyên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic năm 2020 - 2021 của Bệnh viện C Thái Nguyên (457 mặt hàng), với giá gói thầu hơn 42,797 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Cung cấp thuốc năm 2020 - 2021 cho Bệnh viện C Thái Nguyên. Tổng dự toán là 45.573.497.658 đồng.

Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic năm 2020 - 2021 cho Bệnh viện Gang Thép (472 mặt hàng), với giá gói thầu hơn 37,927 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Cung cấp thuốc năm 2020 - 2021 cho Bệnh viện Gang Thép. Tổng dự toán là 42.691.434.718 đồng.

Bộ Tư lệnh Công binh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL-24 Xây dựng, lắp đặt các trạm biến áp và đường dây trung thế, hệ thống điện chiếu sáng và cấp điện hạ thế mạng ngoài, điện động lực nhà xưởng X1, X2, X3, X4, X7, với giá gói thầu hơn 22,785 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp nhà xưởng, năng lực công nghệ Nhà máy Z49/BCCB. Tổng mức đầu tư của Dự án là 420 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Xây lắp, với giá gói thầu hơn 17,150 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng nhà văn hóa các tổ dân phố thị trấn Đông Anh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 23.301.741.000 đồng.

Chuyên đề