Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 14-16/8

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong các ngày 14, 15 và 16/8/2020, trên phạm vi cả nước có 1.001 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2020.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị (đã bao gồm dự phòng phí), với giá gói thầu hơn 237,637 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng khu cây xanh thể dục thể thao huyện Đông Anh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 673.000.209.000 đồng.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mở rộng metro, với giá gói thầu hơn 55,102 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng mạng metro tại các tỉnh Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk. Tổng mức đầu tư của Dự án là 58 tỷ đồng.

Bộ Tổng Tham mưu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đ37D (Km561+500 - Km569), với giá gói thầu hơn 105,628 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường Trường Sơn Đông. Tổng mức đầu tư của Dự án là 10.015,175 tỷ đồng.

Văn phòng Tòa án Nhân dân tối cao sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Mua sắm bàn, ghế phòng xử án hình sự cho các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án Nhân dân năm 2020, với giá gói thầu 105,420 tỷ đồng.

Học viện Tài chính sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp, lắp đặt, cài đặt, đào tạo chuyển giao công nghệ thiết bị mạng, bảo mật và thiết bị phụ trợ cho Học viện Tài chính, với giá gói thầu hơn 42,976 tỷ đồng.

Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua 247 danh mục dược liệu, với giá gói thầu hơn 42,088 tỷ đồng.

Sở Y tế tỉnh Ninh Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thuốc theo tên generic, với giá gói thầu hơn 114,133 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 9 Toàn bộ phần xây dựng đoạn từ Km0+00 - Km4+586,35, với giá gói thầu hơn 111,652 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường Tỉnh lộ 278 (đoạn Quốc lộ 18 - Quốc lộ 38), thành phố Bắc Ninh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 296.362.435.000 đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư