(BĐT) - Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 2/2020 với doanh thu gần 12,7 triệu USD (tương đương khoảng 295 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế hơn 9,5 tỷ đồng. Lũy kế hai tháng đầu năm, Công ty báo lãi sau thuế hơn 409.000 USD (khoảng 19 tỷ đồng), giảm 63% so với cùng kỳ năm 2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Năm 2019, Dệt may Thành Công đạt doanh thu thuần hợp nhất 3.644 tỷ đồng, gần như đi ngang năm 2018. Lợi nhuận sau thuế gần 217 tỷ đồng, giảm gần 17%. So với kế hoạch doanh thu và lãi ròng 2019, Công ty đạt khoảng 92% và 88%.