(BĐT) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt kết quả xác định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp Rú Truông, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê. Theo đó, giá tính tiền trúng đấu giá là 56.350 đồng/m3; trữ lượng tính tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản là 810.180 m3. Tổng số tiền phải nộp là 2,263 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công ty CP Đầu tư Sơn Bình là doanh nghiệp đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp Rú Truông với diện tích khai thác 6 ha. Công ty sẽ nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp Rú Truông một lần trước khi được cấp phép khai thác.