Đầu tư dự án hạ tầng khu công nghiệp Bình Phú

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bình Phú. Nhà đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ.

Địa điểm thực hiện Dự án tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Quy mô sử dụng đất của Dự án là 214,29 ha (không bao gồm 21,57 ha đất rừng, giữ nguyên chức năng đồi núi). Diện tích đất 214,29 ha này bao gồm phần diện tích đất đã cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất và phần diện tích đất còn lại để nhà đầu tư thuê đất, đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng.

Về tổng vốn đầu tư của Dự án, Nhà đầu tư xác định lại tổng vốn đầu tư của Dự án trên cơ sở quy mô sử dụng đất của Dự án và phương án hoàn trả phần vốn ngân sách nhà nước đã được sử dụng cho Dự án, đảm bảo vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư để thực hiện Dự án đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tiến độ thực hiện Dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm kể từ ngày 22/7/2022.

Chuyên đề