(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 4%. Thời gian dự kiến từ tháng 6/2020 đến tháng 8/2020

Với gần 278 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Hoàng Huy dự chi tổng giá trị cổ tức là 110 tỷ đồng. Nguồn vốn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu đạt 710 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 20% và lợi nhuận sau thuế cũng ước tăng 20% lên 235 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính quý I/2020, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 69 tỷ đồng, tăng 36% cùng kỳ và hoàn thành hơn 29% chỉ tiêu lợi nhuận năm.