Đấu thầu tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam: Tranh cãi về bảo đảm cạnh tranh

(BĐT) - Mới đây, Báo Đấu thầu nhận được kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Sửa chữa lớn thay tà vẹt bê tông K1, K2, K2A bằng tà vẹt bê tông dự ứng lực km 12+000-km 17+000, tuyến đường sắt Gia Lâm - Hải Phòng vì cho rằng, Công ty CP Đường sắt Hà Hải - thành viên của liên danh nhà thầu trúng thầu vi phạm quy định của hồ sơ mời thầu (HSMT).
Liên danh Công ty CP Đường sắt Hà Hải - Công ty CP Đầu tư công trình Hà Nội trúng Gói thầu số 1 với giá trúng thầu gần 12,68 tỷ đồng. Ảnh: Nhã Chi
Liên danh Công ty CP Đường sắt Hà Hải - Công ty CP Đầu tư công trình Hà Nội trúng Gói thầu số 1 với giá trúng thầu gần 12,68 tỷ đồng. Ảnh: Nhã Chi

Kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu số 1 nêu trên được mời thầu rộng rãi từ 9h ngày 26/4/2017 đến 9h ngày 8/5/2017. Gói thầu này do Ban Quản lý dự án (QLDA) đường sắt khu vực 1 làm bên mời thầu, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) làm chủ đầu tư. Trong thời gian phát hành HSMT, đã có 5 nhà thầu mua HSMT và theo biên bản mở thầu, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), trong đó có 2 nhà thầu liên danh và 1 nhà thầu độc lập. Nguồn vốn thực hiện gói thầu là vốn sự nghiệp kinh tế đường sắt năm 2016 - 2017, phương thức lựa chọn nhà thầu là 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

Ngày 30/6/2017, Ban QLDA đường sắt Khu vực 1 có văn bản số 308/TB-DA1 thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1 nêu trên. Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Đường sắt Hà Hải và Công ty CP Đầu tư công trình Hà Nội với giá trúng thầu gần 12.680 triệu đồng (giá gói thầu 12.934 triệu đồng, chênh lệch 254 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm gần 2%).

Nhà thầu kiến nghị cho biết, tại trang 24 của HSMT, Chương II, mục Chỉ dẫn nhà thầu 4.4. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu có nêu: “Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên”. Trong đó có nêu VNR là tư vấn thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; tư vấn thẩm định HSMT; tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; chủ đầu tư. Còn Ban QLDA đường sắt khu vực 1 là tư vấn lập HSMT; tư vấn đánh giá HSDT; bên mời thầu.

Theo nhà thầu kiến nghị, hiện VNR vẫn đang nắm giữ trên 50% cổ phần vốn của Công ty CP Đường sắt Hà Hải - thành viên của Liên danh nhà thầu trúng thầu. Vì thế, đối với yêu cầu về đảm bảo cạnh tranh nêu trên của HSMT thì Công ty CP Đường sắt Hà Hải sẽ không đáp ứng yêu cầu quy định của HSMT. Do đó, việc Ban QLDA đường sắt khu vực 1 chọn Liên danh Công ty CP Đường sắt Hà Hải - Công ty CP Đầu tư công trình Hà Nội là không phù hợp, vi phạm điều khoản đã được quy định trong HSMT. 

BMT khẳng định kết quả lựa chọn không vướng về pháp lý

Sau khi nhận được văn bản kiến nghị của Nhà thầu, ngày 14/7/2017, Ban QLDA đường sắt khu vực 1 đã có Văn bản phúc đáp số 322/DA1-KHKT gửi nhà thầu. Tại Văn bản, Ban QLDA đường sắt khu vực 1 khẳng định, việc tổ chức đánh giá HSDT, tổ chuyên gia đã căn cứ trên HSMT và HSDT của các nhà thầu. Nhà thầu được lựa chọn là nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ, có năng lực kinh nghiệm theo yêu cầu của HSMT và có giá dự thầu thấp nhất.

Trao đổi với Báo Đấu thầu, ông Lê Đình Hà, Phó Giám đốc Ban QLDA đường sắt khu vực 1 cho biết, trong Liên danh nhà thầu trúng thầu thì Công ty CP Đường sắt Hà Hải thuộc diện các nhà thầu được tham dự thầu theo Văn bản số 713/TTg-KTN ngày 19/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc lựa chọn nhà thầu thi công và triển khai các dự án của VNR; còn Công ty CP Đầu tư công trình Hà Nội là doanh nghiệp đã cổ phần hóa 100%, VNR đã không còn nắm giữ cổ phần nữa nên sẽ đủ điều kiện tham gia đấu thầu theo yêu cầu của HSMT.

Theo ông Hà, tại trang 24 của HSMT (Chương II, mục Chỉ dẫn nhà thầu 4.4. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu) cũng đã nêu các doanh nghiệp thuộc VNR được tham dự thầu theo Văn bản số 713/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ. Công ty CP Đường sắt Hà Hải là 1 trong số 20 công ty công ích của VNR hiện nay (VNR nắm giữ trên 30% cổ phần vốn). Tại Văn bản số 713/TTg-KTN, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép các doanh nghiệp quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt thuộc VNR tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt và dự án sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt do VNR hoặc các doanh nghiệp thuộc VNR làm chủ đầu tư. Chính vì thế, việc lựa chọn Liên danh Công ty CP Đường sắt Hà Hải - Công ty CP Đầu tư công trình Hà Nội là nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 1 nêu trên là không bị “vướng” về mặt pháp lý.

Chuyên đề