Đấu thầu tại Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi: Hạn chế sự tham gia của nhà thầu?

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Gói thầu số 21 TV-A Áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) thuộc Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn - KEXIM1 đã lựa chọn được nhà thầu. Tuy vậy, một số nhà thầu cho rằng, hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, thậm chí có chủ đích hướng tới một nhà thầu. Chủ đầu tư nói gì về vấn đề này?
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo phản ánh của nhà thầu, HSMT đưa ra tiêu chí đánh giá nhân sự thực hiện tư vấn BIM không phù hợp với mục tiêu dự án, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Cụ thể, HSMT yêu cầu: “Chuyên gia quản lý công trình BIM có trình độ đại học (>15 năm kinh nghiệm thuộc chuyên ngành cơ sở hạ tầng, xây dựng dân dụng (đạt 100% số điểm)”; “Kinh nghiệm đã làm quản lý hoặc đội trưởng BIM cho các công trình cơ sở hạ tầng”.

Nhà thầu cho rằng, yêu cầu như trên là không phù hợp, hạn chế các bên tham gia. Nhiều chuyên gia quản lý dự án BIM chỉ cần một vài năm thực hiện công trình là họ có thể đạt điểm tối đa chứ không nhất thiết phải có 15 năm kinh nghiệm thuộc chuyên ngành cơ sở hạ tầng, xây dựng dân dụng như yêu cầu HSMT.

Phản hồi về nội dung này, Chủ đầu tư - Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO) khẳng định: “HSMT yêu cầu như vậy là không hạn chế sự tham gia của nhà thầu như phản ánh”. Chủ đầu tư cho rằng, HSMT đã lập theo đúng form mẫu, cách đánh giá điểm từ cao xuống thấp, nếu chuyên gia của nhà thầu tham dự không đủ 15 năm kinh nghiệm thì sẽ được ít điểm hơn, chứ không loại (trừ trường hợp không đạt yêu cầu tối thiểu).

Một nhà thầu tư vấn trong lĩnh vực thủy lợi nhìn nhận: “Như vậy là không hạn chế nhà thầu, bởi HSMT đã đưa ra các thang điểm khác nhau để đánh giá bằng cấp của chuyên gia. Nhà thầu đạt số điểm tối đa khi đáp ứng yêu cầu như HSMT đề ra”. Đồng quan điểm, một chuyên gia về đấu thầu cũng cho rằng: “HSMT chia ra các thang điểm như vậy là phù hợp”.

Về yêu cầu chuyên gia phải có kinh nghiệm đã làm quản lý hoặc đội trưởng BIM cho các công trình, cả CPO và chuyên gia về đấu thầu đều cho rằng, tiêu chí này không sai, cũng không hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Nhà thầu nào có chuyên gia nhiều kinh nghiệm thì được điểm càng cao, ít kinh nghiệm thì phải chấp nhận điểm thấp.

Nhà thầu cũng cho rằng, tiêu chuẩn đánh giá nhân sự thực hiện đào tạo BIM tại HSMT không phù hợp khi yêu cầu chuyên gia đào tạo BIM phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng I; có chứng nhận tham gia lớp đào tạo giảng viên nguồn của cơ quan thường trực BIM Chính phủ thì mới được điểm tối đa.

Theo nhà thầu này, các yêu cầu về năng lực của chuyên gia như vậy là quá cao. Lý do là tại Việt Nam, BIM mới ở giai đoạn đầu áp dụng thí điểm theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Quyết định số 2500/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.

Song, CPO lại khẳng định, các yêu cầu về bằng cấp chứng chỉ là hoàn toàn phù hợp đối với tư vấn. Hơn nữa, các chứng chỉ này đều phổ biến trên thị trường.

Không đồng tình với quan điểm của CPO, một nhà thầu tư vấn trong lĩnh vực thủy lợi cho rằng: “Tiêu chí này có phần hạn chế sự tham gia của các nhà thầu”. Chuyên gia đào tạo BIM mà yêu cầu cả chứng chỉ hành nghề đấu thầu, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng I… là vô lý. Trong trường hợp này, HSMT nên ghi rõ là ưu tiên nhà thầu có chuyên gia có những chứng chỉ như thế.

Chuyên gia về đấu thầu cũng nhìn nhận, tiêu chí chuyên gia phải có các chứng chỉ trên thì mới đạt điểm tối đa là “hơi nặng”. BIM hiện mới đang áp dụng thí điểm tại Việt Nam. Hơn nữa, giảng viên nguồn của cơ quan thường trực BIM Chính phủ thì không phải nhà thầu nào cũng có. Từ tiêu chí này, chuyên gia cho rằng, HSMT có phần định hướng tới nhà thầu nhất định.

Theo các thông tin được CPO công bố, Viện Quản lý đầu tư xây dựng là nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 21 TV-A Áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) thuộc Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn - KEXIM1 với giá trúng thầu 4,96 tỷ đồng thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Đây cũng là nhà thầu duy nhất tham dự Gói thầu.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư