#Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi
Ảnh minh họa

Mở 2 gói thầu trăm tỷ thuộc Tiểu dự án xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển ĐBSCL

(BĐT) - Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi vừa mở thầu qua mạng 2 gói thầu xây lắp chính của Tiểu dự án Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long có tổng mức đầu tư 802,09 tỷ đồng; trong đó, vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) 688,453 tỷ đồng, vốn đối ứng trong nước 113,637 tỷ đồng. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đấu thầu tại Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi: Hạn chế sự tham gia của nhà thầu?

(BĐT) - Gói thầu số 21 TV-A Áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) thuộc Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn - KEXIM1 đã lựa chọn được nhà thầu. Tuy vậy, một số nhà thầu cho rằng, hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, thậm chí có chủ đích hướng tới một nhà thầu. Chủ đầu tư nói gì về vấn đề này?

Kết nối đầu tư