(BĐT) - UBND tỉnh Ninh Thuận đã phê duyệt danh sách 5 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện Dự án Trung tâm Điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500 MW.

Cụ thể, 2 nhà đầu tư liên danh là Liên danh Korea Consortium gồm Tổng công ty Năng lượng Hanwha, Tổng công ty Khí Hàn Quốc và Tổng công ty Điện lực Nam Hàn Quốc; Liên danh Công ty Total Gaz Electricite Holding France, Công ty Novatek Gas & Power Asia Pte, Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - CTCP, Công ty Siemens Energy AG và Công ty CP Zarubezhneft.

3 nhà đầu tư độc lập gồm Công ty Gulf MP Company Limited, Tập đoàn Jera Company Inc, Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam.

Với kết quả này, Dự án sẽ được đấu thầu rộng rãi quốc tế theo quy định tại Nghị định 25/2020/NĐ-CP. UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở Công Thương là bên mời thầu và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án. Trong quá trình thực hiện phải phối hợp chặt chẽ và thống nhất với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tập đoàn Điện lực Việt Nam về các tiêu chí, giải pháp kỹ thuật cần thiết để lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực quản lý, tài chính, kinh nghiệm, kỹ thuật - công nghệ tiên tiến, hiện đại và tối ưu nhất theo quy định của pháp luật; thống nhất với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về tiêu chí, phương án đảm bảo quốc phòng, an ninh theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận, Dự án Trung tâm Điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500MW thực hiện tại xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Dự án có sơ bộ tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng hơn 49 nghìn tỷ đồng, vốn đầu tư sẽ được chuẩn xác sau khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Danh mục Dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận công bố ngày 14/12/2020.