(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô và thiết bị văn phòng tại Kon Tum ảnh 1
Đấu giá xe ô tô và thiết bị văn phòng tại Kon Tum ảnh 2
Đấu giá xe ô tô và thiết bị văn phòng tại Kon Tum ảnh 3
Đấu giá xe ô tô và thiết bị văn phòng tại Kon Tum ảnh 4